آخرین اخبار

آموزش و مقالات

شاخص گروه بانکی

بورس_اوراق_بهادار بانک دی : با توجه به نموار قیمتی در نماد بانک دی مشخص است در صورت حفظ ناحیه حمایتی 4430 در تایم روزانه ،

ادامه خبر »

تحلیل قیمت طلا

آموزش و مقالات

شاخص گروه بانکی

بورس_اوراق_بهادار بانک دی : با توجه به نموار قیمتی در نماد بانک دی مشخص است در صورت حفظ ناحیه حمایتی 4430 در تایم روزانه ،

ادامه خبر »
اخبار صنفی

احتمال افزایش درهم

با توجه به الگوریتم های قیمت در نماد درهم امارات به ریال پتانسیل افزایش قیمت در این جفت ارز در روز های آتی بسیار محتمل

ادامه خبر »

اخبار اقتصاد

آموزش و مقالات

شاخص گروه بانکی

بورس_اوراق_بهادار بانک دی : با توجه به نموار قیمتی در نماد بانک دی مشخص است در صورت حفظ ناحیه حمایتی 4430 در تایم روزانه ،

ادامه خبر »
اخبار صنفی

احتمال افزایش درهم

با توجه به الگوریتم های قیمت در نماد درهم امارات به ریال پتانسیل افزایش قیمت در این جفت ارز در روز های آتی بسیار محتمل

ادامه خبر »

طلا و جواهرات جذاب

آموزش و مقالات

شاخص گروه بانکی

بورس_اوراق_بهادار بانک دی : با توجه به نموار قیمتی در نماد بانک دی مشخص است در صورت حفظ ناحیه حمایتی 4430 در تایم روزانه ،

ادامه خبر »
اخبار صنفی

احتمال افزایش درهم

با توجه به الگوریتم های قیمت در نماد درهم امارات به ریال پتانسیل افزایش قیمت در این جفت ارز در روز های آتی بسیار محتمل

ادامه خبر »