آیا میدانید اولین سکه ضرب شده در ایران چه نام دارد؟

درگذشته های دور خرید و فروش بصورت مبادله کالا به کالا صورت میگرفت تا اینکه در نتیجه کشف انواع فلزات و تکامل و رشد بشر،ساخت سکه های مختلف انجام شد و بعنوان اولین پول باارزش جعت معاملات مورد استفاده قرار گرفت.
ما در این مقاله به شما عزیزان  مطالبی از چیستی سکه، پیشینه سکه و انواع آن و اولین سکه ضرب شده در ایران خواهیم گفت. پس باما همراه باشید.

اولین سکه ضرب شده درک نام دارد که در دوره هخامنشیان و داریوش اول ضرب شده که با نقش کماندار هخامنشی و با وزن ۸/۴۱ و طلای خالص میباشد

اشتراک گذاری