لایحه بودجه 1400 در قالب اعداد

معاون پارلمانی کشور، لایحه بودجه 1400کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که برخی از مهم ترین محورهای آن بدین قرار است:

وام ازدواج 50 میلیون تومانی:

در لایحه بودجه 1400 وام ازدواج 50 میلیون تومان پیشنهاد شده است که در مقایسه با امسال بدون تغییر مانده است.

70 میلیون تومان وام برای خانواده های سه فرزندی:

در متن پیشنهادی لایحه بودجه 1400 به موجب تشویق در امر فرزندآوری برای خانواده های دارای سه فرزند وام 70 میلیون تومانی در نظرگرفته شده که، بازپرداخت این وام 20 ساله است.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان:

در لایحه بودجه 1400، 25 درصد افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان پیش بینی شده است.

یارانه و یارانه بگیران:

در لایحه بودجه 1400 مبلغ یارانه نقدی و معیشتی برای مشمولان ثابت مانده است.

با توجه به تبصره 14، بند 1؛ وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی وظیفه دارد با توجه به اطلاعات بانک های اطلاعاتی و براساس ضوابط به شناسایی سه دهک بالای درآمدی بپردازد و اقدام به حذف آن ها از لیست یارانه بگیران نماید.

سقف معافیت مالیتی:

سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه 1400 ماهیانه 4 میلیون و به عبارتی سالیانه 48 میلیون تومان پیش بینی شده است.

عوارض خروج از کشور:

عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه 1400 برای هر نفر 246 هزار تومان پیش بینی شده است. این مبلغ برای زائران حج تمتع و عمره هزار تومان در نظر گرفته شده است. شایان به ذکر است عوارض خروج از کشور برای بار دوم به میزان 50 درصد و در سفرهای سوم به بالا بیش از 100 درصد افزایش خواهد داشت.

تعرفه جرایم رانندگی:

جرایم رانندگی برای سال 1400 با 2 درصد افزایش نسبت به سال 1399 در نظر گرفته شده اند. درآمده حاصله از این طریق به حساب درآمدی 150101 نزد خزانه داری کل کشور، واریز خواهد شد.

نرخ نفت و ارز:

در لایحه بودجه 1400 برای هر بشکه نفت مبلغ 40 دلار برآور شده است. همچنین نرخ ارز در این لایحه، 11هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

درآمدهای نفتی:

در لایحه بودجه  1400 سقف درآمدهای نفتی ایران حدود 3 و نیم برابر سال 1399 پیش بینی شده است. این مبلغ معادل 199 هزار و 272 میلیار تومان است.

عوارض وارادات لوازم آرایشی:

عوارض گمرکی وارادات لوازم آرایشی در لایحه بودجه 1400 به میزان 15 درصد افزایش داشته است.

اشتراک گذاری