کلاهبرداری از فروشندگان با رسید جعلی

کلاهبرداری از فروشندگان کالا بارسید جعلی

مجرمان_سایبری در هنگام خرید کالا از کسبه یا شهروندانی که کالایی را در سایت‌های واسط برای فروش ثبت کرده‌اند، با ادعای واریز وجه به کارت فروشنده از طریق گوشی یا تبلت و نشان دادن رسید جعلی واریز، کالا را از فروشنده دریافت می کنند، بدون اینکه وجهی به حساب بانکی آنها واریز کرده باشند.توجه داشته باشید که هیچ وجه و مبلغی به حساب واریز نمیشود و رسید جعلی می‌باشد

اشتراک گذاری